“FİZİKİ MÜHAFİZƏ”

“FİZİKİ MÜHAFİZƏ”

VƏ TƏDBİRLƏRİN TƏŞKİLİ
ƏTRAFLI
"KAMERA SİSTEMLƏRİ"

"KAMERA SİSTEMLƏRİ"

VƏ VİDEO MÜŞAHİDƏ
BURADA
"YANĞIN təhlükəsİzlİyİ"

"YANĞIN təhlükəsİzlİyİ"

VƏ SİQNALİZASİYA SİSTEMLƏRİ
ƏTRAFLI
Phone icon
012310 0577

MÜHAFİZƏ

SİFARİŞ ET!

 

Sətəm

Xidmətləri

İnsanların sağlamlığının təmin edilməsi, iş yerlərində bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması və ətraf mühitin qorunması GESCO-nun fəaliyyətində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Tərəfdaş qurumlarda əməyin və ətraf mühitin təhlükəsizliyinin İSO 18001:2007 və İSO 14001:2004 beynəlxalq sertifikatlarına uyğun təşkil edilməsinə GESCO-nun peşəkar əməkdaşları tərəfindən mütəmadi nəzarət həyata keçirilir.

Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit (SƏTƏM) qaydalarının icrası üzrə şirkət tərəfindən cari və perspektiv planlar hazırlanır, əməkdaşlar həmin qaydalar barədə mütəmadi məlumatlandırılır, tərəfdaş qurumlarda təhlükəsizlik texnikasına və ətraf mühitin qorunması qaydalarına əməl olunması vəziyyəti mütəmadi monitorinq olunur, müvafiq sahə üzrə plan üzrə kurslar təşkil edilir. Həmin sahə üzrə mövcud və mümkün risklər müəyyən edilir, onların qarşısının alınması üçün zəruri tədbirlər görülür.