“FİZİKİ MÜHAFİZƏ”

“FİZİKİ MÜHAFİZƏ”

VƏ TƏDBİRLƏRİN TƏŞKİLİ
ƏTRAFLI
"KAMERA SİSTEMLƏRİ"

"KAMERA SİSTEMLƏRİ"

VƏ VİDEO MÜŞAHİDƏ
BURADA
"YANĞIN təhlükəsİzlİyİ"

"YANĞIN təhlükəsİzlİyİ"

VƏ SİQNALİZASİYA SİSTEMLƏRİ
ƏTRAFLI
Phone icon
012310 0577

MÜHAFİZƏ

SİFARİŞ ET!

 

İT

dəstəyi

Dünyada qloballaşma prosesinin sürətlənməsi, internet üzərində formalaşan iqtisadiyyatın çəkisinin artması və məlumat daşıyıcılarının elektronlaşması informasiya təhlükəsizliyi məsələsini daha da aktuallaşdırır. Müasir qlobal çağırışlara cavab verə bilmək üçün GESCO fiziki təhlükəsizliyin təmin olunması ilə yanaşı informasiya təhlükəsizliyi funksiyalarını da yerinə yetirir. Şirkətin İT mütəxəssislərinin yüksək peşəkarlığı, şirkətin müvafiq sahədə zəngin iş təcrübəsi və müasir texnologiyalarla işləmə bacarığı qeyd olunan funksiyaların şərəflə yerinə yetirilməsinə imkan verir.

Bu sahədə şirkətin göstərdiyi xidmətlər aşağıdakılardır: 
1. ərazidə şəbəkə sisteminin yaradılması; 
2. elektron vasitələrin satışı, təmiri və onlara texniki dəstəyin göstərilməsi; 
3. proqram təminatlarının yazılması və onlara texniki dəstəyin göstərilməsi; 
4. informasiya təhlükəsizliyi səviyyəsinin diaqnostikası və İT mühafizə üzrə məsləhət xidmətləri.